Formatie Hoeksche Waard: akkoord nabij

Meedoen met de VVD?

inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend

Een akkoord van de Hoeksche Waardse formatiepartijen is nabij. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD voerden in de afgelopen weken meerdere gesprekken om te komen tot een akkoord. 14 thema’s zijn uitvoerig besproken, waarbij er inmiddels een gedeeld beeld is over de richting en ambitie voor de komende 4 jaar. Voordat de definitieve teksten worden opgesteld, gaan de beoogde coalitiepartijentijdens een openbare bijeenkomst in gesprek met de gemeenteraad om de plannen voor de verschillende thema’s op hoofdlijnen te bespreken. De partijen hopen op deze manier inbreng van de gemeenteraad op te halen, om te komen tot een akkoord waar alle partijen zich grotendeels in herkennen.

Paul Boogaard (CDA) laat als woordvoerder namens de partijen weten dat er voldoende vertrouwen is om uit te spreken dat de partijen eruit komen met elkaar. Boogaard: “We voeren goede, inhoudelijke gesprekken. Daar hebben we ook echt de tijd voor genomen, zodat er een stevige basis ligt om de coalitie vol vertrouwen op te bouwen met elkaar.

Wethouderskandidaten
Omdat er voldoende vertrouwen is in een succesvolle formatie, laten de partijen weten dat het nieuwe college wat hen betreft –net als in de afgelopen periode – 5 wethouders telt. De beoogde wethouderskandidaten van de nieuwe vierpartijencoalitie zijn Paul Boogaard en Joanne Blaak-van de Lagemaat(CDA), Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard), Adriaan van der Wulp(SGP) en Robin Heij (VVD).Het benoemen van de wethouders is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

In gesprek met de raad over richting en ambitie
Op korte termijn vindt een gespreksavond met de gemeenteraad plaats in de raadzaal in Oud-Beijerland. Dit is een openbare bijeenkomst, die ook viawww.gemeentehw.nl wordt uitgezonden. De 14 thema’s die besproken worden en ook onderdeel vormen van het uiteindelijke akkoord zijn: Bestuursstijl &participatie, Dienstverlening, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Economie, Externe oriëntatie, Financiën, Levendige dorpen, Mobiliteit & bereikbaarheid, Organisatie, Rust &activiteiten op zondag, Sociaal domein, Veiligheid en Wonen & Volkshuisvesting. Datum en tijdstip van de gespreksavond worden binnenkort bekendgemaakt. Na de gespreksavond worden de definitieve teksten van het akkoord geformuleerd.

Het college heeft de motie op initiatief van de VVD van april 2021 om het het lokale inkoopbeleid te verbeteren …

Liberale borrel

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Meest recent.Activiteiten.

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Op dinsdag 19 april 2022 (20.00 uur – 21.30 uur) ) organiseren de VVD-netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee …

donderdag 24 februari 2022; 17.00 - 21:00 uur Restaurant De Hoogt Maasdam

Vrijdag 18 februari 2022: 17:00 - 19:00 uur

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.