Formatie Hoeksche Waard: akkoord nabij

Meedoen met de VVD?

inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend

Een akkoord van de Hoeksche Waardse formatiepartijen is nabij. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD voerden in de afgelopen weken meerdere gesprekken om te komen tot een akkoord. 14 thema’s zijn uitvoerig besproken, waarbij er inmiddels een gedeeld beeld is over de richting en ambitie voor de komende 4 jaar. Voordat de definitieve teksten worden opgesteld, gaan de beoogde coalitiepartijentijdens een openbare bijeenkomst in gesprek met de gemeenteraad om de plannen voor de verschillende thema’s op hoofdlijnen te bespreken. De partijen hopen op deze manier inbreng van de gemeenteraad op te halen, om te komen tot een akkoord waar alle partijen zich grotendeels in herkennen.

Paul Boogaard (CDA) laat als woordvoerder namens de partijen weten dat er voldoende vertrouwen is om uit te spreken dat de partijen eruit komen met elkaar. Boogaard: “We voeren goede, inhoudelijke gesprekken. Daar hebben we ook echt de tijd voor genomen, zodat er een stevige basis ligt om de coalitie vol vertrouwen op te bouwen met elkaar.

Wethouderskandidaten
Omdat er voldoende vertrouwen is in een succesvolle formatie, laten de partijen weten dat het nieuwe college wat hen betreft –net als in de afgelopen periode – 5 wethouders telt. De beoogde wethouderskandidaten van de nieuwe vierpartijencoalitie zijn Paul Boogaard en Joanne Blaak-van de Lagemaat(CDA), Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard), Adriaan van der Wulp(SGP) en Robin Heij (VVD).Het benoemen van de wethouders is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

In gesprek met de raad over richting en ambitie
Op korte termijn vindt een gespreksavond met de gemeenteraad plaats in de raadzaal in Oud-Beijerland. Dit is een openbare bijeenkomst, die ook viawww.gemeentehw.nl wordt uitgezonden. De 14 thema’s die besproken worden en ook onderdeel vormen van het uiteindelijke akkoord zijn: Bestuursstijl &participatie, Dienstverlening, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Economie, Externe oriëntatie, Financiën, Levendige dorpen, Mobiliteit & bereikbaarheid, Organisatie, Rust &activiteiten op zondag, Sociaal domein, Veiligheid en Wonen & Volkshuisvesting. Datum en tijdstip van de gespreksavond worden binnenkort bekendgemaakt. Na de gespreksavond worden de definitieve teksten van het akkoord geformuleerd.

Op woensdag 24 mei vond de tweede editie van het Lagerhuisdebat, op initiatief van de VVD Hoeksche Waard, plaats in …

Nieuwsbrief 3e editie

Meest recent.Activiteiten.

Op woensdag 24 mei vond de tweede editie van het Lagerhuisdebat, op initiatief van de VVD Hoeksche Waard, plaats in het Dorpshart …

Waar? Het Dorpshart van Mijnsheerenland Adres? Van der Straatenplein 2, 3271 SH Mijnsheerenland Inloop? 19:30 uur

NieuwsbriefFebruari 2023Beste liberalen, 2023 is al weer even van start, en er komen al al weer verkiezingen aan voor de waterschappen en …

Vrijdag 27 Januari 2023: 17:00-19:00 uur in De Platte Reedijk. Adres: Reedijk 21, 3274 KE Heinenoord

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.