Tijdelijke opening AZC in ’s-Gravendeel voor noodopvang

Meedoen met de VVD?

Deze week is bekend geworden, dat het college van B&W van de Hoeksche Waard heeft besloten mee te werken aan het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel weer te openen voor een periode van zes maanden.

Dit is nodig om de toestroom van vluchtelingen, waaronder uit Afghanistan, het hoofd te kunnen bieden. Er is een optie tot verlenging van de noodopvang voor nog eens zes maanden. Een verzoek tot permanente openstelling is ook gedaan, maar een besluit hierover zal pas na uitvoerige evaluatie na de noodopvang en inspraak met de inwoners van de Hoeksche Waard worden genomen.

De gemeenteraad is kort voor openbaarmaking van het besluit geïnformeerd door het College.

inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend Een akkoord van de Hoeksche Waardse formatiepartijen is nabij. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche …

Het college heeft de motie op initiatief van de VVD van april 2021 om het het lokale inkoopbeleid te verbeteren …

Meest recent.Activiteiten.

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Op dinsdag 19 april 2022 (20.00 uur – 21.30 uur) ) organiseren de VVD-netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee …

donderdag 24 februari 2022; 17.00 - 21:00 uur Restaurant De Hoogt Maasdam

Vrijdag 18 februari 2022: 17:00 - 19:00 uur

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.