Verslag iCafé Veiligheid

Meedoen met de VVD?

De drie gezamenlijke VVD netwerken Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee organiseerden op dinsdag 29 juni 2021 een politiek iCafé met als thema “Veiligheid op de drie eilanden onder Rotterdam”. Drie sprekers gaven hun visie op het thema veiligheid en de uitdagingen die er zijn.

Arjen Littooij (directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) gaf de aftrap en ging in op de sterk veranderende samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de Veiligheidsregio. Ouderen wonen langer thuis, het klimaat verandert en er is sprake van terrorisme. Maar ook een toenemend aantal windmolens, elektrische of zelfsturende auto’s, drones of energieopslag in wijken zorgen voor nieuwe uitdagingen. De Veiligheidsregio probeert haar organisatie zo in te richten dat zij op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. 

VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon ging in op het thema ondermijning, waarbij de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raakt. Ondermijning is ook steeds vaker drugsgerelateerd. Om dit aan te pakken vraagt het samenwerking en informatiedeling tussen partijen, zoals gemeenten, openbaar ministerie, banken, FIOD etc. Ook is er een toename van cybercriminaliteit, maar het wetboek van strafrecht is hier nog niet altijd op ingericht. Door de politie worden steeds vaker nieuwe opsporingsmethoden toepast om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan.

Christian Nagtegaal is beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid en gaf een toelichting op het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Ook hier is samenwerking met tal van partijen belangrijk. Tussen aangrenzende gemeenten, maar ook met partijen als de reddingsbrigade, DCMR, StedIn, openbaar ministerie, inwoners, ondernemers etc.

Na afloop was er ruimte voor vragen. Diverse aanwezigen maakten zich zorgen over de vrijwillige brandweer door nieuwe Europese regelgeving. Ook kwam de rol van de BOA’s naar voren en werd gesproken over het dilemma tussen privacy en grondrechten enerzijds en de aanpak van harde criminaliteit anderzijds. 

Het verslag van het politieke iCafé over Veiligheid is hieronder terug te lezen. Het volgende iCafé gaat over mobiliteit en zal plaatsvinden op 23 september 2021.

Download het Verslag VVD Politiek iCafé Veiligheid 29 juni 2021

Bekijk het iCafé terug via: https://www.facebook.com/watch/live/?v=336301311461105

inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend Een akkoord van de Hoeksche Waardse formatiepartijen is nabij. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche …

Het college heeft de motie op initiatief van de VVD van april 2021 om het het lokale inkoopbeleid te verbeteren …

Meest recent.Activiteiten.

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Op dinsdag 19 april 2022 (20.00 uur – 21.30 uur) ) organiseren de VVD-netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee …

donderdag 24 februari 2022; 17.00 - 21:00 uur Restaurant De Hoogt Maasdam

Vrijdag 18 februari 2022: 17:00 - 19:00 uur

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.