– PERSBERICHT- ZONDAGSOPENSTELLING

Meedoen met de VVD?

-VVD Blij met openstelling op zondag, teleurgesteld over breuk coalitie

Hoeksche Waard, 18 juni 2024 – VVD Hoeksche Waard is blij dat alle ondernemers in de Hoeksche Waard als zij dat willen hun winkel op zondag tussen 12.00 en 17.00 kunnen openen. Zo bepaalt elke ondernemer zelf of hij daar gebruik van maakt. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling voor zowel de ondernemer als de inwoners van de Hoeksche Waard.

VVD steunt de uitkomst van bewonersonderzoek

De VVD-fractie kiest ervoor om samen met andere partijen in te stemmen met het voorstel waarbij alle winkels open mogen van 12.00 tot 17.00 uur. Een goede oplossing die volgens de VVD recht doet aan zowel de inwoners als de ondernemers. “We kunnen het onderzoek niet negeren, want de uitkomst is overduidelijk. Tweederde is voor verdere verruiming van openingstijden,” aldus fractievoorzitter Arnold de Man. ‘De VVD-fractie blijft de ontwikkelingen over de uitwerking en de ingangsdatum van de aanpassingen nauwlettend volgen”.

Vertrek uit de coalitie is een optelsom

VVD Hoeksche Waard is twee weken geleden uit de coalitie gestapt toen bleek dat CDA, SGP, LHW en de VVD verschillende opvattingen hadden over samenwerking en rolopvatting. “Dit besluit is niet lichtvaardig genomen”, vertelt Arnold de Man. “We hadden het liefst de vier jaar samen volgemaakt. Maar we moeten ook trouw blijven aan onze belofte naar onze kiezers. Helaas was hiervoor in het hoofdlijnenakkoord van deze coalitie steeds minder ruimte door verschillen in de uitleg van dat akkoord. Dan moet je de knoop durven doorhakken.”

Nadat de VVD vorig jaar na moeizame besprekingen en onder druk van de samenwerking uiteindelijk instemde met een verhoging van de lokale belastingen van meer dan zeven procent, lukte het de partijen niet om het eens te worden over rust en activiteiten op zondag. “Wellicht viel het resultaat van het inwonersonderzoek dusdanig tegen voor de andere coalitiepartijen toen bleek dat veel draagvlak bestond om winkels 52 weken zondagen per jaar open konden gaan. Door de overige partijen werd verwacht dat de VVD even tekende bij het kruisje. Dat ging ons echt een stap te ver.”

Geen gelijkwaardigheid in de samenwerking

Nog voor behandeling van het collegevoorstel in de vergadering bleek dat de SGP een ander standpunt mocht innemen. Toen de VVD vervolgens voorstelde dat ook zij dat wilde doen, werd duidelijk gemaakt dat dit het einde voor de VVD in de coalitie zou betekenen. Toen daarna in de vergadering door CDA en LHW ook nog eens een amendement werd ingediend dat afweek van het coalitievoorstel was de grens voor de VVD bereikt. “Van gelijkwaardigheid was geen enkele sprake meer. Wij kunnen het meten met twee maten niet uitleggen aan onze kiezers en dus moesten we onze conclusie trekken”, stelt De Man vast.

Gericht op constructieve samenwerking

Ondanks het vertrekt van wethouder Robin Heij uit het college, blijft de VVD erop gericht waar mogelijk constructieve samenwerking te zoeken met alle partijen binnen de raad. “We bedanken Robin Heij voor zijn tomeloze inzet, passie voor de Hoeksche Waard en alles wat hij in deze twee jaar heeft bereikt. Wij zullen niet nalaten de door hem ingezette koers verder te blijven ondersteunen,” besluit De Man.

Voor meer informatie: Arnold de Man (06-53858329) of arnold.deman@gemeentehw.nl

Goed nieuws voor de Hoeksche Waard! In de raadsvergadering van 18 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het geamendeerde …

Wethouder Robin Heij biedt zijn ontslag aan Nadat vrijdag 7 juni 2024 de VVD-fractie aankondigde uit de coalitie te stappen, …

Meest recent.Activiteiten.

Oud-Beijerland, 10 juni 2024, Beste liberalen, Vandaag heeft onze wethouder Robin Heij zijn ontslag aangeboden bij de gemeenteraad. Dat Robin zijn ontslag heeft …

Afgelopen vrijdag 10 november hebben drie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich gepresenteerd aan de bezoekers van de Verkiezingsborrel van de VVD …

Borrels en boeiende discussies over de lokale en nationale politiek zijn voor de VVD Hoeksche Waard zeker geen onbekend terrein. Maar in …

Beste Liberaal, Graag nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering van de VVD Hoeksche Waard op:               Maandag 27 november 2023. …

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.