Motie VVD voor regionaal crisisteam verkeershinder Haringvlietbrug aangenomen

Meedoen met de VVD?

In een aangenomen motie op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard opdracht gegeven aan wethouder Harry van Waveren (LHW) om in een regionaal crisismanagementteam de verkeersproblematiek rondom de Haringvlietbrug en de andere grote wegenprojecten aan te pakken en hierbij nadrukkelijk het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te zoeken.

Na de plotselinge berichtgeving dat de Haringvlietbrug een aantal jaren dicht blijft en het verkeer er met slechts 50 km/u over mag rijden en er rijbanen gesloten worden, is er grote onrust ontstaan bij ondernemers en inwoners in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en West-Brabant. Er zijn zorgen over de verkeersopstoppingen, de economische schade en veiligheid.

De VVD Hoeksche Waard heeft het initiatief genomen en samen met zeven oppositiepartijen een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven met omliggende betrokken gemeenten in een crisisorganisatie de krachten te bundelen en het gesprek aan te gaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een meer werkbare oplossing te komen.

Arnold de Man, fractievoorzitter VVD Hoeksche Waard: “De telefoon stond de afgelopen dagen roodgloeiend. Ondernemers en inwoners belden mij om te vragen hoe de gemeente dit heeft kunnen laten gebeuren. En terecht dat ze boos zijn. Dat is de VVD ook. Ook ons is dit rauw op het dak gevallen. Reken maar dat ik meteen wethouder Harry van Waveren heb gebeld om te vragen wat hij gaat doen. Jammer genoeg was ik niet gerustgesteld door zijn antwoord. Daarom heb ik het initiatief genomen om een motie in te dienen voor een crisisorganisatie, zodat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”

De Man vervolgt: “Ook de mobiliteit op ons eiland komt door deze onverwachte stremming van de Haringvlietbrug zwaar onder druk te staan. Zeker vanwege een aantal andere grote wegenprojecten (renovatie Heinenoordtunnel, renovatie Kiltunnel, reconstructie A29 en omvangrijke aanpassingen van het bestaande lokale wegennet), die komende jaren worden uitgevoerd. Het sluipverkeer zal sterk toenemen en daar zijn onze dijken en wegen niet op berekend. Er moet echt iets gebeuren. Daarom ben ik blij dat er brede steun was, ook vanuit de coalitie, en de motie unaniem is aangenomen.”

Het is bekend dat de VVD al drie jaar aandacht vraagt voor een betere bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. De motie is een steuntje in de rug van de wethouder geven om hier extra inspanning op te leveren en zo de Hoeksche Waard mobiel te houden.

Op woensdag 24 mei vond de tweede editie van het Lagerhuisdebat, op initiatief van de VVD Hoeksche Waard, plaats in …

Nieuwsbrief 3e editie

Meest recent.Activiteiten.

Op woensdag 24 mei vond de tweede editie van het Lagerhuisdebat, op initiatief van de VVD Hoeksche Waard, plaats in het Dorpshart …

Waar? Het Dorpshart van Mijnsheerenland Adres? Van der Straatenplein 2, 3271 SH Mijnsheerenland Inloop? 19:30 uur

NieuwsbriefFebruari 2023Beste liberalen, 2023 is al weer even van start, en er komen al al weer verkiezingen aan voor de waterschappen en …

Vrijdag 27 Januari 2023: 17:00-19:00 uur in De Platte Reedijk. Adres: Reedijk 21, 3274 KE Heinenoord

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.