Motie VVD voor regionaal crisisteam verkeershinder Haringvlietbrug aangenomen

Meedoen met de VVD?

In een aangenomen motie op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard opdracht gegeven aan wethouder Harry van Waveren (LHW) om in een regionaal crisismanagementteam de verkeersproblematiek rondom de Haringvlietbrug en de andere grote wegenprojecten aan te pakken en hierbij nadrukkelijk het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te zoeken.

Na de plotselinge berichtgeving dat de Haringvlietbrug een aantal jaren dicht blijft en het verkeer er met slechts 50 km/u over mag rijden en er rijbanen gesloten worden, is er grote onrust ontstaan bij ondernemers en inwoners in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en West-Brabant. Er zijn zorgen over de verkeersopstoppingen, de economische schade en veiligheid.

De VVD Hoeksche Waard heeft het initiatief genomen en samen met zeven oppositiepartijen een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven met omliggende betrokken gemeenten in een crisisorganisatie de krachten te bundelen en het gesprek aan te gaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een meer werkbare oplossing te komen.

Arnold de Man, fractievoorzitter VVD Hoeksche Waard: “De telefoon stond de afgelopen dagen roodgloeiend. Ondernemers en inwoners belden mij om te vragen hoe de gemeente dit heeft kunnen laten gebeuren. En terecht dat ze boos zijn. Dat is de VVD ook. Ook ons is dit rauw op het dak gevallen. Reken maar dat ik meteen wethouder Harry van Waveren heb gebeld om te vragen wat hij gaat doen. Jammer genoeg was ik niet gerustgesteld door zijn antwoord. Daarom heb ik het initiatief genomen om een motie in te dienen voor een crisisorganisatie, zodat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”

De Man vervolgt: “Ook de mobiliteit op ons eiland komt door deze onverwachte stremming van de Haringvlietbrug zwaar onder druk te staan. Zeker vanwege een aantal andere grote wegenprojecten (renovatie Heinenoordtunnel, renovatie Kiltunnel, reconstructie A29 en omvangrijke aanpassingen van het bestaande lokale wegennet), die komende jaren worden uitgevoerd. Het sluipverkeer zal sterk toenemen en daar zijn onze dijken en wegen niet op berekend. Er moet echt iets gebeuren. Daarom ben ik blij dat er brede steun was, ook vanuit de coalitie, en de motie unaniem is aangenomen.”

Het is bekend dat de VVD al drie jaar aandacht vraagt voor een betere bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. De motie is een steuntje in de rug van de wethouder geven om hier extra inspanning op te leveren en zo de Hoeksche Waard mobiel te houden.

Vorig jaar werd het collegeprogramma 2022-2026 met veel voornemens en ambities gepresenteerd. Inmiddels is duidelijk dat vanwege de slechte financiële …

Al jaren pleit VVD Hoeksche Waard binnen de eigen gemeenteraad en bij de Provincie Zuid-Holland voor het aanpakken van de …

Meest recent.Activiteiten.

Waar? Het Dorpshart van Mijnsheerenland Adres? Van der Straatenplein 2, 3271 SH Mijnsheerenland Inloop? 19:30 uur

Op 8 maart 2023 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van de VVD Hoeksche Waard plaats. Dit keer op een bijzondere locatie. De …

Vrijdag 27 Januari 2023: 17:00-19:00 uur in De Platte Reedijk. Adres: Reedijk 21, 3274 KE Heinenoord

24 oktober 2022 - De ALV is helaas alleen toegankelijk voor leden. Nog geen lid? Meld u aan als lid.

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.