VVD lokaal inkoop initiatief geeft resultaat

Meedoen met de VVD?

Het college heeft de motie op initiatief van de VVD van april 2021 om het het lokale inkoopbeleid te verbeteren uitgevoerd. Op 3 mei overhandigde wethouder Piet van Leenen het ambitiestatement lokaal inkopen aan de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW). Samengevat luidt de ambitie: “Wat lokaal kan, doen we lokaal.” De VVD is blij met de inzet van het college en het resultaat.

Eind 2020 heeft de OHW een oproep gedaan aan de Gemeente Hoeksche Waard om niet alleen lokaal kopen te stimuleren door de “Koop Lokaal” actie in het kader van de Corona perikelen, maar als gemeente hierin ook structureel het goede voorbeeld te geven m.b.t de eigen inkopen en aanbestedingen. Dit was mede voor de VVD aanleiding om een motie in te dienen. Nu anderhalf jaar later, mocht de OHW het ambitie statement in ontvangst nemen.

Behalve een ambitie statement, heeft de gemeente intussen ook een geactualiseerd inkoopbeleid vastgesteld, waarin samengevat meer ruimte en drijfveer is voor de gemeente om bij lokale ondernemers hun producten en diensten in te kopen. Zo is de grens voor enkelvoudig aanbesteden verhoogd naar het wettelijke maximum en is vastgelegd dat enkelvoudige inkopen waar mogelijk lokaal gebeuren. Bij meervoudige aanbesteding wordt tenminste 1 lokale ondernemer uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

De gemeente heeft recent ook een bureau ingehuurd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren en dit beleid beter ten uitvoer te brengen.  De OHW heeft ook benadrukt dat het van belang is dat zowel de inkoopafdeling als de budgethouders binnen de organisatie de lokale ondernemers leren kennen en ook weten te vinden. Hiervoor gaan de gemeente en de OHW ook gezamenlijk bijeenkomsten beleggen.  

inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend Een akkoord van de Hoeksche Waardse formatiepartijen is nabij. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche …

Liberale borrel

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Meest recent.Activiteiten.

Vrijdag 20 mei 2022: 19:00 -17:00 uur in restaurant De Batterij in Strijensas

Op dinsdag 19 april 2022 (20.00 uur – 21.30 uur) ) organiseren de VVD-netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee …

donderdag 24 februari 2022; 17.00 - 21:00 uur Restaurant De Hoogt Maasdam

Vrijdag 18 februari 2022: 17:00 - 19:00 uur

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.