Marijke Boorsma

Gemeenteraadslid

Mijn naam is Marijke Boorsma (1954) en ik woon volgend jaar 40 jaar in Piershil.
Sinds 2010 ben ik gemeenteraadslid. Naast het raadslidmaatschap ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zomerkind in Nieuw-Beijerland.

Ik ben geboren en getogen in een dorp in de kop van Noord-Holland en voor opleiding en werk naar Rotterdam verhuisd. Het platteland bleef trekken en daarom ben ik na een aantal jaren opnieuw neergestreken in een dorp, ditmaal in de Hoeksche Waard. Hier gaan wonen voelde als thuiskomen.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de wens om langs politieke lijnen lokale problemen op te lossen, zit ik in de gemeenteraad. Enkele van die lokale problemen in de afgelopen jaren waren de overlast die windpark Spui veroorzaakt en hoe de jeugdzorg dichter bij de gezinnen te organiseren.

De komende vier jaar zoek ik mee naar oplossingen voor lokale thema’s zoals verkeersoverlast, overlast door windparken, betaalbare woningen, etc. In de zorg wil ik handen en voeten geven aan het liberale principe “sociale rechtvaardigheid”. Dit betekent dat we zorgen voor mensen die daar zelf niet of in mindere mate toe in staat zijn. Niet door ze zwak te houden, maar door ze sterk te maken. Niet door ze inactief te maken maar door hun zelfredzaamheid te stimuleren

Meedoen met de VVD?

Arnold de Man

fractievoorzitter

Richard Croonenberg

Gemeenteraadslid

Leon Niemantsverdriet

Gemeenteraadslid

Martijn Filak

Gemeenteraadslid

Marijke Boorsma

Gemeenteraadslid

Geoffrey Filee

Burgerraadslid

Gert Jan Stapper

Burgerraadslid

Michael Teyhoff

Fractieondersteuning

Maurice

Maurice Roubos

Burgerraadslid

Kees van der Burg

Kandidaat 2022

Hartelijk dank voor je bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.